Všetci naši registrovaní zákazníci môžu nakupovať s 5% zľavou!*

*Zľava sa odvíja od aktuálnej ceny produktov a vzťahuje sa aj na produkty znížené o zľavu! Zľava sa nevzťahuje na poštovné a iné poplatky!

Mať otázku? Napíšte nám: info{at}zulupack.hu

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Úvod

Zmluva uzatvorená na základe tohto dokumentu nebude evidovaná (neskôr nebude prístupná). Uzatvorí sa len v elektronickej forme, nejedná sa o písomnú zmluvu, je napísaná v anglickom jazyku a neodkazuje na kódex správania. Ak máte otázky k prevádzke internetového obchodu a procesu objednávky, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahuje aj na zmluvné vzťahy poskytovateľa
(

https://www.vodoodporna-torba.eu
) a subdomény. Tieto „všeobecné obchodné podmienky“ sú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://www.vodotesna-taska.eu/shop_help.php?tab=terms

a dá sa stiahnuť a vytlačiť cez nasledujúci odkaz: https://www.vodotesna-taska.eu/shop_help.php?tab=terms

Definície:

Používateľ: Každá fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia, ktorá využíva služby Poskytovateľa služby, uzatvorí zmluvu s Poskytovateľom služby.

Spotrebiteľ: Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou konajúcou mimo rámec svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania.

Podnikanie: Osoba vykonávajúca povolanie, samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikanie.

Poskytovateľ: Fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity poskytujúci službu informačnej spoločnosti, ktorá poskytuje službu Používateľovi a uzatvára s Používateľom zmluvu.

1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA

Názov poskytovateľa služieb: Walking Sage Kft.
Sídlo (a oficiálne miesto vznášania nárokov): 2030 Érd, Festő u. 86.
Kontakty Poskytovateľa a pravidelne používaná adresa elektronickej pošty na kontaktovanie užívateľov: info@walkingsage.hu
Číslo firmy: 13-09-161726
Daňové číslo: 24247757-2-13
Názov matričného orgánu: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefónne číslo: +36-70-507-4440
Zmluvný jazyk: slovenský

 

Meno a adresa poskytovateľa domény:

UNAS Online Kft.,
9400 Sopron, Kőszegi út 14.
e-mail: unas@unas.hu
tel.: +36-99/200-200

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1. Otázky neupravené v súčasných článkoch a výklad týchto článkov sa riadi maďarským právom, najmä s ohľadom na ustanovenia zákona V z roku 2013 maďarského občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) o určitých aspektoch služieb a informácií elektronického obchodu služby spoločnosti zo zákona CVIII z roku 2001 (zákon o elektronickom obchode) a podrobných predpisov o spotrebiteľsko-obchodných zmluvách nariadenia vlády č. 45/2014. (II. 26.). Na zmluvné strany sa vzťahujú kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov bez osobitného ustanovenia.

2.2. Tieto články sú účinné od 31. augusta 2022 a zostávajú v platnosti až do odvolania. Poskytovateľ služby má právo jednostranne meniť články (okolnosti, ktoré môžu viesť k zmene: zmena ceny dopravy, zmena legislatívy, obchodné záujmy, zmeny v spoločnosti). Zmeny je potrebné vydať 11 (jedenásť) dní pred dátumom účinnosti Poskytovateľom služby na svojej webovej stránke – počas tejto doby je Používateľ oprávnený zmluvu zrušiť alebo ukončiť. Používaním tejto webovej stránky Používateľ súhlasí s tým, že sa na neho automaticky vzťahujú všetky predpisy upravujúce používanie tejto webovej stránky.

2.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s obsahom a šírením webovej stránky a webových stránok. Je absolútne zakázané sťahovať, ukladať (elektronicky), spracovávať alebo predávať akýkoľvek obsah zverejnený na webovej stránke alebo akýkoľvek aspekt obsahu bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

3. REGISTRÁCIA, NÁKUP

3.1. Užívateľ je povinný poskytnúť svoje skutočné údaje pri nákupe/registrácii. V prípade nepravdivých alebo osobne identifikovateľných informácií poskytnutých pri nákupe/registrácii bude výsledná elektronická zmluva považovaná za neplatnú. Poskytovateľ služby sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak Používateľ využíva jeho služby v mene inej osoby s údajmi inej osoby.

3.2. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby spôsobené nesprávnymi a/alebo nepresnými údajmi poskytnutými používateľom.

3.3. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zabudnutím hesla Používateľa alebo prístupom neoprávnených osôb z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať poskytovateľovi služby (ak je zaregistrovaný na stránke).

4. DOSTUPNÉ PRODUKTY A SOFTVÉRY

4.1. Zobrazené produkty je možné objednať iba online. Ceny zobrazené pri produktoch sú v EUR a zahŕňajú zákonnú DPH. Nezahŕňajú však poplatky za doručenie domov. Neúčtujú sa žiadne samostatné náklady na balenie.

4.2. V internetovom obchode Poskytovateľ služieb uvádza názov, popis a produkt produktu. Obrázky zobrazené na produktovom liste sa môžu líšiť od skutočných a môžu byť použité na ilustračné účely.

4.3. Ak je produkt v predaji, Poskytovateľ služby by mal informovať Užívateľa o predaji a jeho presnom trvaní.

4.4. Ak je na webovej stránke – napriek náležitej starostlivosti Poskytovateľa služby – zobrazená nesprávna cena a cena je zjavne nesprávna, Poskytovateľ služby nie je povinný potvrdiť produkt za nesprávnu cenu, najmä ak ide o významný rozdiel. Napríklad, ak je cena stanovená na 0 EUR alebo 0,01 EUR z dôvodu systémovej chyby, potom Poskytovateľ služby nie je povinný dodať produkt za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodávku za správnu cenu s vedomím ktorých nákup môže Zákazník odmietnuť. V súlade s judikatúrou maďarskej justície sa za významný rozdiel vo všeobecnosti považuje odchýlka minimálne 50 % v pozitívnom alebo negatívnom smere od trhovej hodnoty daného produktu alebo služby. Spotrebiteľov však upozorňujeme, že pojem nápadná hodnotová nerovnováha (§ 6:98 Občianskeho zákonníka) nie je presne definovaný zákonom.

4.5. V prípade chybnej ceny opísanej v časti 4.4 dôjde k výraznému nesúladu medzi skutočnou a uvedenou cenou produktu, ktorý si priemerný spotrebiteľ okamžite všimne. V zmysle zákona V Občianskeho zákonníka z roku 2013 (Občiansky zákonník) zmluva vzniká vzájomným a jednomyseľným prejavom vôle zmluvných strán. Ak sa strany nevedia dohodnúť na podmienkach zmluvy, t. j. neexistuje obojstranne dohodnutý prejav vôle strán, nemožno hovoriť o platnej zmluve, z ktorej by vznikli práva a povinnosti. Na základe toho sa objednávka, ktorá bola potvrdená za nesprávnu/chybnú cenu, považuje za neplatnú.

5. PROCES OBJEDNÁVKY

5.1. Po registrácii sa budete môcť prihlásiť do internetového obchodu / alebo môžete začať nakupovať bez registrácie.

5.2. Užívateľ nastaví počet produktov/produktov, ktoré si má kúpiť.

5.3. Používateľ vloží vybrané produkty do košíka. Používatelia môžu kedykoľvek zobraziť obsah košíka kliknutím na ikonu „košík“.

5.4. Ak nechcete kupovať viac produktov, skontrolujte počet produktov, ktoré chcete kúpiť. Kliknite na "vymazať - X"; ikonu na vymazanie obsahu košíka. Pre finalizáciu množstva kliknite na ikonu "aktualizovať košík".

5.5. Užívateľ vyplní dodaciu adresu a následne si vyberie spôsob doručenia/platby, ktoré sú nasledovné:

5.5.1. Spôsob platby:

Platba cashbackom: V prípade, že je objednaný produkt doručený kuriérskou službou, je možné, aby Užívateľ doplnil sumu objednávky kuriérovi v hotovosti pri prevzatí objednaného produktu (produktov).

Online kreditnou kartou: Používateľ má možnosť zaplatiť celkovú hodnotu objednávky online, kreditnou kartou prostredníctvom zabezpečeného platobného systému poskytovateľa finančných služieb, ktorý používa Poskytovateľ služieb.

5.5.2. Nasledujúce prepravné náklady sa vzťahujú na doručenie v rámci Slovenska:
S kuriérom GLS:
- 20 EUR pre objednávky od 0 do 100 EUR;
- 10 EUR pri objednávkach od 100 do 150 EUR;
- zadarmo nad 150 EUR.

5.6. Ak sa v súvislosti s produktmi alebo cenami v internetovom obchode vyskytne nedostatok alebo nedokonalosť, vyhradzujeme si právo na opravu. V takom prípade informujeme zákazníka o nových údajoch ihneď po ich rozpoznaní alebo úprave. Následne môže zákazník objednávku znovu potvrdiť, alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť.

5.7. Celková suma obsahuje všetky poplatky podľa súčtu objednávky a potvrdzujúceho listu. Účet je súčasťou balenia. Užívateľ je povinný skontrolovať balík pri doručení pred kuriérom a v prípade možného poškodenia produktov alebo obalu je povinný vyžiadať si záznam a v prípade poškodenia nie je povinný balík prevziať. Neskoršia, neevidovaná reklamácia Poskytovateľom služby ju neakceptuje! Balíky sú doručované v pracovné dni medzi 8. a 17. hodinou.

5.8. Po zadaní údajov môžete objednávku odoslať kliknutím na tlačidlo „Objednať“, ale predtým si môžete skontrolovať zadané údaje, prípadne zaslať komentár k objednávke alebo nám e-mailom poslať akékoľvek iné priania k objednávke.

5.9. Užívateľ objednávkou berie na vedomie vznik jeho platobnej povinnosti.

5.10. Oprava chýb pri zadávaní: Používateľ sa môže pred dokončením procesu objednávky vrátiť do predchádzajúcej fázy, kde môže opraviť zadané údaje. Detailne: Pri objednávke je možné prezerať alebo upravovať obsah košíka, ak košík neobsahuje objednávané množstvo, do vstupného poľa v stĺpci množstvo môže Užívateľ zadať množstvo na objednávku a stlačiť tlačidlo "Zvýšiť". Ak chcete vymazať užívateľa z položiek v košíku, kliknite na tlačidlo "X - vymazať". Počas objednávky má Užívateľ nepretržitú možnosť opravovať / mazať zadané údaje.

5.11. Užívateľ/zákazník dostane po odoslaní objednávky potvrdzujúci email, ktorý nezakladá vznik zmluvy. Ak tento e-mail nepríde v očakávanom termíne – v závislosti od profilu služby – alebo najneskôr do 48 hodín, užívateľ je zbavený stálosti ponuky alebo zmluvnej povinnosti. Objednávku a potvrdenie objednávky možno považovať za „doručenú“ k
Poskytovateľovi alebo Používateľovi, ak je pre nich dosiahnuteľný. Poskytovateľ vylučuje obvinenie z potvrdenia, ak potvrdenie nepríde včas, pretože používateľ/zákazník uviedol nesprávnu e-mailovú adresu, alebo je úložisko účtu plné a nemôže prijímať správy.

5.12. Užívateľ berie na vedomie, že potvrdenie v predchádzajúcej časti je len automatickým potvrdením a nezakladá zmluvu. Zmluva vzniká okamihom, keď poskytovateľ služby po ďalšom automatickom potvrdení vyššie uvedenej položky oznámi užívateľovi podrobnosti objednávky a jej predpokladané splnenie.

6. SPRACOVANIE A PLNENIE OBJEDNÁVKY

6.1. Objednávky sa vybavujú počas otváracích hodín. Okrem časov uvedených na vybavenie objednávky je možné objednávku zadať aj po skončení pracovného dňa a následne bude vybavená nasledujúci deň. Zákaznícky servis Poskytovateľa služieb vždy elektronicky potvrdí, kedy je možné objednávku vybaviť.

6.2. Všeobecný termín dodania je do 5-7 pracovných dní (8-10 v prípade dodania do zahraničia).

6.3. Podľa kúpnej zmluvy prevedie Poskytovateľ služby vlastnícke právo k produktu a Užívateľ zaplatí kúpnu cenu a produkt prevezme.

6.4. Ak je predávajúcim podnik a kupujúcim spotrebiteľ a predávajúci sa zaviaže dodať vec kupujúcemu, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim alebo ním určená tretia osoba. Nebezpečenstvo straty prechádza na kupujúceho pri kúpe, ak bol kupujúcim poučený kuriér, pokiaľ kuriéra neodporúča predávajúci.

6.5. Ak je predávajúcim podnik a kupujúci je spotrebiteľ, pre nedostatok jednoznačného súhlasu signatárov je predávajúci (na základe týchto VOP: Poskytovateľ služieb) povinný sprístupniť produkt kupujúcemu (Používateľovi) po uzavretie zmluvy, najviac však do 30 dní.

6.6. Ak Poskytovateľ služby neposkytne produkt včas, Užívateľ má právo určiť lehotu na výmenu. V prípade, že predávajúci neplní v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.7. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dodatočnej lehoty, ak

a) Poskytovateľ služby odmietol splniť zmluvu; alebo

b) zmluva mala byť splnená v súlade s dohodou strán alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby v stanovenej lehote a nie inak.

6.8. Ak Poskytovateľ služby nemôže splniť zmluvný záväzok z dôvodu nedostupnosti produktu/alebo niektorej z jeho súčastí, je Poskytovateľ služby povinný o tom bezodkladne informovať Užívateľa a bezodkladne mu vrátiť zaplatenú sumu.

7. DOLOŽKA O VZDÁLENÍ

7.1. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Komisie 2011/83/EÚ o pravidlách zmlúv medzi zákazníkmi a podnikmi (Gov. Stupeň 45/2014) (II.26) môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia. a vráťte objednaný produkt(y) bez vysvetlenia. V prípade absencie týchto informácií má Spotrebiteľ právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do jedného roka. Ak Poskytovateľ služby poskytne informáciu do 14 dní odo dňa prevzatia produktu alebo od uzavretia zmluvy, avšak do 12 mesiacov, lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa oznámenia tejto informácie.

7.2. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy jednoznačným vyhlásením v tomto zmysle alebo prostredníctvom vzorového vyhlásenia uvedeného v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.).

7.3. Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou kuriéra prevezme produkt.

7.4. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

7.5. Náklady na vrátenie produktu musí znášať Spotrebiteľ a Podnik sa nezaviazal tieto náklady znášať.

7.6. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nebudú Spotrebiteľovi okrem nákladov na vrátenie produktu účtované žiadne iné poplatky.

7.7. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade neprefabrikovaného produktu, ktorý bol vyrobený na žiadosť spotrebiteľa alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený pre spotrebiteľa.

7.8. Spotrebiteľ tiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s:

a) zmluvu o poskytovaní služby po splnení celého rozsahu poskytovania služby, kde podnikateľ začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vzal na vedomie, že stratí svoj právo na odstúpenie od zmluvy;

b) produkt alebo službu, ktorých cena alebo poplatok podlieha výkyvom na finančnom trhu, ktoré sú mimo kontroly Podniku, a to ani v lehote na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;

c) tovar podliehajúci skaze alebo predmety s krátkou dobou použiteľnosti;

d) ak ide o zapečatený výrobok, ktorý nie je možné po dodaní vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;

e) pokiaľ ide o výrobok, ktorý je svojou povahou po prevode neoddeliteľne spojený s iným výrobkom;

f) na alkoholické nápoje, ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť a ktorých cena bola zmluvnými stranami dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ktorá sa však neplní do 30 dní po dátume uzavretia;

g) ak ide o obchodnú zmluvu, kedy Podnik na výslovnú žiadosť spotrebiteľa požaduje od spotrebiteľa neodkladné opravy alebo údržbu;

h) pri predaji alebo kúpe zapečatených zvukových a obrazových záznamov a počítačového softvéru, ak Spotrebiteľ po dodaní otvoril obal;

i) noviny, časopisy a periodiká iné ako zmluvy o predplatnom;

j) pri zmluvách uzavretých na verejnej dražbe;

k) v súvislosti so zmluvou o poskytovaní ubytovania na iný ako bytový účel, prepravy tovaru, prenájmu áut, stravovania alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak zmluva stanovuje konkrétny termín alebo lehotu plnenia;

l. v prípade digitálneho obsahu dodávaného na hmotnom nosiči, kde podnikateľ začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a zároveň spotrebiteľ súhlasil so stratou práva na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia.

7.9. Poskytovateľ služby vráti Spotrebiteľovi zaplatenú sumu vrátane prepravného ihneď po prevzatí produktu/alebo obdržaní oznámenia o zrušení v zmysle vyššie uvedených zákonov, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sa o tom dozvedel. zrušenie.

7.10. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, ktorý bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby; Spotrebiteľovi nebudú v dôsledku uplatnenia tohto spôsobu vrátenia peňazí účtované žiadne dodatočné náklady.

7.11. Spotrebiteľ nevráti tovar bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi služby alebo jeho vrátenia Poskytovateľovi služby na uvedenú adresu.

7.12. V prípade písomného odstúpenia od spotrebiteľa stačí zaslanie odstúpenia od zmluvy do 14 dní.

7.13. Spotrebiteľ dodrží lehotu na vrátenie, ak Spotrebiteľ vráti alebo odošle produkty do 14 dní. Vrátenie tovaru sa považuje za ukončené včas, ak spotrebiteľ odoslal produkt pred uplynutím lehoty.

7.14. Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie produktu, pokiaľ sa Podnik nezaviazal tieto náklady znášať.

7.15. Poskytovateľ služby nemusí Spotrebiteľovi preplatiť dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolí iný spôsob doručenia, ktorý nie je najlacnejším spôsobom doručenia.

7.16. Vrátenie peňazí môže Poskytovateľ služby zadržať, kým nedostane tovar (tovary) alebo neposkytne Spotrebiteľovi dôkaz o tom, že ho vrátil: je potrebné vziať do úvahy predchádzajúci dátum.

7.17. Ak si Spotrebiteľ želá odstúpiť od zmluvy, oznámi to niektorým zo spôsobov poskytnutých Poskytovateľom služby písomne (pomocou priloženého formulára) alebo telefonicky. Pri písomnej komunikácii zaslanej poštou sa berie do úvahy čas odoslania, pri telefonickej komunikácii dátum telefonátu. V prípade oznámenia poštou doporučené poštovné alebo balík prijíma Poskytovateľ služby. Spotrebiteľ môže vrátiť objednaný produkt Poskytovateľovi služby buď poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby.

7.18. Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie vyplývajúce z používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu.

7.19. Bližšie informácie o predpisoch upravujúcich zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom v nariadení vlády č. 45/2014 (II. 26.) nájdete tu.

7.20. Viac informácií o smernici Európskeho parlamentu a Komisie 2011/83/EÚ nájdete tu.

7.21. Zákazníci si môžu vyhľadať poskytovateľa služieb s reklamáciami pomocou kontaktov tu.

7.22. Právo na zrušenie majú iba Užívatelia, ktorí sú podľa Občianskeho zákonníka klasifikovaní ako spotrebitelia.

7.23. Právo na zrušenie sa nevzťahuje na podnik, to znamená na osobu vykonávajúcu povolanie, samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikanie.

7.24. Postup na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy:

7.24.1. Ak chce Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať vyhlásenie o úmysle odstúpiť od zmluvy na jeden z kontaktných údajov Poskytovateľa služby.

7.24.2. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak odošle vyhlásenie o odstúpení do 14 dní od prevzatia produktu. V prípade písomného storna stačí zaslať storno do 14 dní.

V prípade oznámenia poštou sa bude brať do úvahy dátum odoslania, v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom čas odoslania e-mailu alebo faxu.

7.24.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť objednaný produkt na adresu Poskytovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je produkt odoslaný pred 14-dňovou lehotou (to znamená, že nemusí prísť do 14 dní). Náklady na vrátenie tovaru z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník.

7.24.4. Poskytovateľ služby nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak Spotrebiteľ zvolí iný spôsob dopravy, ktorý nie je obvyklým a najlacnejším spôsobom zvoleným Poskytovateľom služby. Spotrebiteľ môže tiež uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu.

7.24.5. V prípade zakúpenia viacerých produktov a dodanie produktov nie je v ten istý deň alebo sú objednané produkty dodané vo viacerých častiach, právo na zrušenie je možné uplatniť do 14 dní, počítaných od posledného produktu alebo časti.

8. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

Chybný výkon

Dodávateľ neplní riadne, ak služba v čase plnenia nespĺňa kvalitatívne požiadavky stanovené zmluvou alebo zákonom. Dodávateľ nesplnil službu správne, ak príjemca v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel alebo o chybe v čase uzatvárania zmluvy vedieť mal.

Zmluva medzi spotrebiteľom a podnikateľom je neplatná, ak sa odchyľuje od ustanovení tohto článku o záruke a zabezpečení v neprospech spotrebiteľa.

Niekoľko záručných práv sa vzťahuje iba na používateľov, ktorí sa kvalifikujú ako spotrebitelia podľa maďarského občianskeho zákonníka.

Užívateľ ako podnikateľ: Osoba, ktorá koná v rámci svojej živnosti, povolania alebo podnikania.

Nárok na zodpovednosť

8.1. V akej situácii môže Užívateľ uplatniť svoje právo na uplatnenie zodpovednosti?

Používateľ si môže uplatniť nárok zo zodpovednosti voči Podniku v prípade nesprávneho plnenia zmluvy podľa pravidiel maďarského občianskeho zákonníka.

8.2. Aké práva prináležia zákazníkom podľa nároku zo zodpovednosti?

Používateľ si môže, ak sa tak rozhodne, uplatniť nasledujúce nároky zo zodpovednosti: požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ by splnenie voľby Používateľa nebolo nemožné alebo neúmerné požiadavkám Obchodu. Ak oprava alebo výmena nie je vyžiadaná alebo ponúkaná, môže Používateľ požadovať pomerné zníženie nákladov na vady, ktoré Používateľovi vznikli, alebo môže zmluvu upraviť alebo inak vypovedať. Používateľ môže prejsť z jedného vybraného práva zodpovednosti na iné, avšak náklady na prechod bude znášať Používateľ, pokiaľ to nezaručí alebo neposkytne Podnik.

8.3. Aká je lehota pre zákazníka na uplatnenie nároku zo zodpovednosti?

Zákazník je povinný nahlásiť chybu ihneď po zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od uznania. Upozorňujeme však, že Používateľ už nebude môcť uplatniť svoj nárok na zodpovednosť po uplynutí dvojročnej premlčacej doby (jeden rok pre podniky).

8.4. Voči komu možno uplatniť nárok na zodpovednosť?

Zákazníci si môžu uplatniť nárok na zodpovednosť voči Poskytovateľovi služby.

8.5. Aké ďalšie podmienky musia byť splnené na uplatnenie nároku zo zodpovednosti (ak je Používateľ klasifikovaný ako Zákazník)?

Do 1 roka odo dňa doručenia nie je žiadna iná podmienka pre uplatnenie nároku zo zodpovednosti za škodu, pokiaľ Užívateľ nepreukáže, že produkt alebo službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod. Po uplynutí 1 roka od dátumu plnenia je však Používateľ povinný preukázať, že chyba, ktorú Používateľ rozpoznal, bola prítomná v čase plnenia.

Záruka na produkt

8.6. V akej situácii môže zákazník uplatniť svoje právo na záruku na produkt?

V prípade chyby hnuteľnej veci (produktu) môže Užívateľ podľa svojej voľby uplatniť zodpovednosť alebo reklamáciu produktu.

8.7. Aký druh práv má používateľ podľa záruky na produkt?

Užívateľ môže požadovať opravu alebo výmenu chybného produktu.

8.8. Kedy sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti uvedené v popise výrobcu.

8.9. Aká je lehota pre zákazníka na uplatnenie záruky na produkt?

Záruku na výrobok môže spotrebiteľ uplatniť dva roky od uvedenia na trh. Po tomto termíne zaniká nárok na uplatnenie záruky na produkt.

8.10. Proti komu a za akých ďalších podmienok možno uplatniť záruku na výrobok?

Reklamáciu záruky na výrobok je možné uplatniť u výrobcu alebo distribútora. Vadu produktu preukáže Užívateľ v prípade uplatnenia záruky na produkt.

8.11. V akom prípade výrobca (distribútor) neručí za záruku na výrobok?

Výrobca (distribútor) nezodpovedá za chybný výrobok, ak dokáže, že:

- výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci obchodnej činnosti, príp

- chyba nebola rozpoznateľná v čase uvedenia výrobku na trh vzhľadom na všeobecné vedecké a technické poznatky, alebo

- chyba produktu je výsledkom uplatnenia zákonnej alebo regulačnej požiadavky.

Pre výrobcu (distribútora) na udelenie výnimky musí byť uvedený aspoň jeden dôvod.

Upozorňujeme, že nie je možné uplatniť súčasne reklamáciu zodpovednosti a reklamáciu produktu za tú istú chybu. Ak je však nárok na záruku na výrobok účinne uplatnený, záruka na výrobok na vymenený výrobok alebo diel sa môže uplatniť aj voči výrobcovi.

9. POSTUP V PRÍPADE ZÁRUČNÉHO PRÁVA (PRE SPOTREBITEĽSKÝCH POUŽÍVATEĽOV)

9.1. V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom nemôže byť dohoda v neprospech spotrebiteľa.

9.2. Povinnosťou Spotrebiteľa je preukázať uzavretie zmluvy (faktúrou alebo pokladničným dokladom).

9.3. Poskytovateľ služby je zodpovedný za náklady spojené s plnením záruky. (PTK. 6:6166§)

9.4. Poskytovateľ služby vyhotoví záznam o požiadavke na záruku a garanciu objednávateľa.

9.5. Kópia záznamu by mala byť okamžite zaslaná a sprístupnená zákazníkovi.

9.6. Ak Poskytovateľ služby nemôže na základe oznámenia deklarovať splnenie záruky alebo reklamácie spotrebiteľa, Poskytovateľ služby informuje spotrebiteľa o svojom stanovisku do piatich pracovných dní preukázateľným spôsobom, vrátane dôvodu zamietnutia a možnosti nápravy. zmierovaciemu orgánu.

9.7. Poskytovateľ služby uchováva správu po dobu troch rokov odo dňa jej zaznamenania a predloží ju na požiadanie orgánu auditu.

9.8. Poskytovateľ služby sa bude snažiť vykonať opravu alebo výmenu maximálne do pätnástich dní. Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne 15 dní, Poskytovateľ služby je povinný informovať spotrebiteľa o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny. Informácie sa poskytujú s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, a to elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými prostriedkami vhodnými na ich prijatie.

10. INÉ PREDPISY

10.1. Poskytovateľ služby je oprávnený využiť na splnenie svojej povinnosti prispievateľa. Za svoje protiprávne konanie zodpovedá tak, ako keby sa protiprávneho konania dopustil sám.

10.2. Neplatnosť, nezákonnosť alebo nevymáhateľnosť ktorejkoľvek časti týchto článkov neovplyvní platnosť, zákonnosť alebo vykonateľnosť zvyšku.

10.3. Ak Poskytovateľ služby neuplatní svoje právo podľa týchto Zásad, neznamená to, že sa tohto práva vzdáva. Vzdanie sa akéhokoľvek práva je podmienené výslovným písomným oznámením v tomto zmysle. Skutočnosť, že Poskytovateľ služby raz striktne nedodrží niektorú z podstatných podmienok Kódexu, neznamená, že sa vzdáva povinnosti dodržiavať túto konkrétnu podmienku alebo doložku v budúcnosti.

10.4. Poskytovateľ služieb a spotrebiteľ by sa mali pokúsiť vyriešiť prípad mimosúdnou cestou.

10.5. Zmluvné strany uvádzajú, že internetový obchod Poskytovateľa služieb pôsobí v Maďarsku a prevádzkuje ho tu. Vzhľadom na to, že stránka je prístupná z iných krajín, používatelia výslovne berú na vedomie, že medzi používateľom a poskytovateľom služieb sa riadi maďarské právo. Ak je Používateľ Spotrebiteľom, Pp. 26. § (1) V sporoch z tejto zmluvy má výlučnú právomoc pre Spotrebiteľa súd v mieste bydliska žalovaného.

10.6. Poskytovateľ služby neuplatňuje odlišné všeobecné podmienky prístupu pre prístup k produktom vo webovom obchode z dôvodov súvisiacich s národnosťou, bydliskom alebo miestom sídla Užívateľa.

10.7. Poskytovateľ služby neuplatňuje na platobnú transakciu odlišné podmienky týkajúce sa platobných metód akceptovaných Používateľom z dôvodu štátnej príslušnosti, bydliska alebo bydliska Používateľa, umiestnenia účtu platobného účtu, miesta zriadenia platobnej služby. poskytovateľa alebo miesto vydania náhradného platobného prostriedku v rámci EÚ.

10.8. Poskytovateľ služby dodržiava požiadavky vnútorného trhu z dôvodu neodôvodneného územného obmedzenia obsahu a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla kupujúceho, ako aj nariadenia (ES) č. 2004 a nariadenia (EÚ) 2017/2394, ako aj 2009/22. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2018/302.

11. POSTUPY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ (PRE KVALIFIKOVANÝCH SPOTREBITEĽOV)

11.1. Účelom našej stránky je vybaviť všetky objednávky kvalitne a k plnej spokojnosti zákazníka. Ak má Užívateľ stále nejaké sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, môže ich podať na vyššie uvedený telefón, emailovú adresu alebo list.

11.2. Poskytovateľ služby ústnu sťažnosť bezodkladne prešetrí a podľa potreby ju napraví. Ak Spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie, alebo reklamácia nie je bezodkladne prešetrená, Poskytovateľ služby reklamáciu a stanovisko k reklamácii bezodkladne zaznamená a kópiu poskytne Spotrebiteľovi.

11.3. Poskytovateľ služby odpovie písomne do 30 dní. Uvedie dôvody zamietnutia sťažnosti. Záznam o sťažnosti a kópiu odpovede uchováva Poskytovateľ služby po dobu piatich rokov a na požiadanie ich poskytne kontrolným orgánom.

11.4. Informujeme vás, že v prípade zamietnutia vašej sťažnosti môže vašu sťažnosť začať úradný alebo zmierovací orgán takto:

11.5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť maďarskému úradu na ochranu spotrebiteľa:

Na základe zákona 45/A. § 1 až 3 zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona 387/2016 Zz o určení orgánu na ochranu spotrebiteľa. (XII. 2.) úrad vlády pôsobí ako všeobecný orgán na ochranu spotrebiteľa: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. V prípade reklamácie má Spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na zmierovací orgán, ktorý nájdete na adrese:

 

Zmierovacia rada župy Baranya

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefónne číslo: (72) 507-154; (20) 283-3422

Číslo faxu: (72) 507-152

Prezident: Dr. Ferenc Bércesi

Adresa webovej stránky: www.baranyabekeltetes.hu

E-mailová adresa: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Zmierovacia rada župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Poštová adresa: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefónne číslo: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Číslo faxu: (76) 501-538

Predsedníčka: Dr. Zsuzsanna Horváth

Adresa webovej stránky: www.bacsbekeltetes.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Zmierovacia rada Békešskej župy

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefónne číslo: (66) 324-976

Číslo faxu: (66) 324-976

Prezident: Dr. László Bagdi

Adresa webovej stránky: www.bmkik.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@bmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefónne číslo: (46) 501-091 (nové prípady); 501-871 (nevybavené prípady)

Predseda: Dr. Péter Tulipán

Adresa webovej stránky: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@bokik.hu

 

Zmierovacia rada v Budapešti

Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

Telefónne číslo: (1) 488-2131

Číslo faxu: (1) 488-2186

Predsedníčka: Dr. Éva Veronika Inzelt

Adresa webovej stránky: www.bekeltet.hu

E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Čongrád-Csanád

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefónne číslo: (62) 554-250/118 ext

Číslo faxu: (62) 426-149

Prezident: Dr. Károly Horváth

Adresa webovej stránky: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mailová adresa: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Fejér

Adresa: Hosszúséta tér 4-6, 8000 Székesfehérvár.

Telefónne číslo: (22) 510-310

Číslo faxu: (22) 510-312

Prezident: Dr. József Vári Kovács

Adresa webovej stránky: www.bekeltetesfejer.hu

E-mailová adresa: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: Szent István út 10/a, 9021 Győr.

Telefónne číslo: (96) 520-217

Prezident: Dr. Beáta Bagoly

Adresa webovej stránky: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mailová adresa: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Zmierovacia rada župy Hajdú-Bihar

Sídlo: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Miesto správy: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefónne číslo: (52) 500-710; (52) 500-745

Číslo faxu: (52) 500-720

Prezident: Dr. Zsolt Hajnal

Adresa webovej stránky: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mailová adresa: bekelteto@hbkik.hu

 

Zmierovacia rada okresu Heves
Poštová adresa: 3300 Eger, Pf. 440.

Zákaznícky servis: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. poschodie

Telefónne číslo: (36) 416-660/externé 105

Číslo faxu: (36) 323-615

Prezident: Dr. István Gondos

Adresa webovej stránky: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mailová adresa: bekeltetes@hkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. poschodie

Telefónne číslo: (20) 373-2570 Číslo faxu: (56) 370-005

Predseda: Dr. Lajkóné dr. Smej sa Judith

Adresa webovej stránky: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mailová adresa: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Zmierovacia rada župy Komárom-Esztergom

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefónne číslo: (34) 513-010

Číslo faxu: (34) 316-259

Prezident: Dr. Gabriella Bures

Adresa webovej stránky: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mailová adresa: bekeltetes@kemkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Nógrád

Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefónne číslo: (32) 520-860

Číslo faxu: (32) 520-862

Prezident: Dr. Erik Pongó

Adresa webovej stránky: www.nkik.hu

E-mailová adresa: nkik@nkik.hu

 

Zmierovacia rada Peštianskej župy

Sídlo: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. poschodie 240.

Poštová adresa: 1364 Budapešť, Pf.: 81

Telefónne číslo: (1)-269-0703

Číslo faxu: (1)- 269-0703

Prezident: Dr. Pál Koncz

Adresa webovej stránky: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Somogy

Adresa: Anna utca 6, 7400 Kaposvár.

Telefónne číslo: (82) 501-000

Číslo faxu: (82) 501-046

Prezident: Dr. Imre Csapláros

Adresa webovej stránky: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mailová adresa: skik@skik.hu

 

Zmierovacia rada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefónne číslo: (42) 420-180

Číslo faxu: (42) 420-180

Predseda: Dr. Görömbeiné Katalin Balmaz

Adresa webovej stránky: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu

 

Zmierovacia rada župy Tolna

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefónne číslo: (74) 411-661; (30) 664-2130

Číslo faxu: (74) 411-456

Predsedníčka: Gréta Mónus

Adresa webovej stránky: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mailová adresa: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Zmierovacia rada Vasskej župy

Zákaznícky servis: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefónne číslo: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Číslo faxu: (94) 316-936

Prezident: Dr. Zoltán Kövesdi

Adresa webovej stránky: www.vasibekelteto.hu

E-mailová adresa: pergel.bea@vmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Veszprém

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefónne číslo: (88) 814-121; (88) 814-111

Číslo faxu: (88) 412-150

Predsedníčka: Dr. Klára Herjavecz

Adresa webovej stránky: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mailová adresa: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zmierovacia rada župy Zala

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefónne číslo: (92) 550-513

Číslo faxu: (92) 550-525

Prezident: Dr. Sándor Molnár

Webová adresa: www.bekelteteszala.hu

E-mailová adresa: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je príslušný zmierovací orgán. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa o urovnanie sporov medzi stranami za účelom riešenia spotrebiteľských sporov, v opačnom prípade rozhodne vo veci s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a hospodárne vymáhanie spotrebiteľa. práva. Zmierovací orgán na žiadosť Spotrebiteľa alebo Poskytovateľa služby poradí o právach a povinnostiach Spotrebiteľa.

11.8. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu vyplývajúceho z online predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb má výlučnú právomoc rozhodcovský orgán pri Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komore.

11.9. V prípade sťažnosti spotrebiteľa môže spotrebiteľ využiť platformu EÚ na riešenie sporov online. Prístup na platformu vyžaduje jednoduchú registráciu v Európskej komisii kliknutím sem. Následne po prihlásení môže spotrebiteľ podať sťažnosť prostredníctvom internetovej stránky: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Poskytovateľ služby je povinný spolupracovať v zmierovacom konaní. Pritom je povinná zaslať svoju odpoveď zmierovaciemu orgánu a zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej na zmierenie na pojednávaní. Ak podnik alebo sídlo podniku nie je zriadené v kraji, v ktorom sa nachádza zmierovací orgán prevádzkujúci územne príslušný orgán, povinnosť podniku spolupracovať zahŕňa aj poskytnutie možnosti písomného vyrovnania v súlade s požiadavkami spotrebiteľa.

11.11. Ak sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán alebo ak je konanie neúspešné, spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na súd.

Žaloba musí byť podaná s formálnym oznámením, ktoré obsahuje

nasledujúce informácie:

• súdny dvor;

• mená strán a zástupcov strán, ich bydlisko a právne postavenie;

• právo vymáhať predložením základných skutočností a ich dôkazov;

• údaje, z ktorých možno určiť právomoc a príslušnosť súdu;

• definitívnu žiadosť o súdne rozhodnutie.

K žiadosti musí byť priložený dokument a jeho kópia, ktorá sa označuje ako dôkaz.

 

12. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

12.1. Od r

https://www.vodoodporna-torba.eu
sa považuje za autorské dielo stránky, je zakázané zobrazovať obsah stránky

https://www.vodoodporna-torba.eu
sťahovanie (kopírovanie), opätovné publikovanie, iné využitie, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu alebo akejkoľvek jeho časti bez písomného súhlasu Poskytovateľa služby.
12.2. Z žiadneho materiálu sa nesmie prenášať

https://www.vodoodporna-torba.eu
a jej databázu, a to aj s písomným súhlasom, odkazom na túto stránku.

12.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, jej doménové mená, súvisiace sekundárne doménové mená a internetové reklamné plochy.

12.4. IIJe zakázané: prispôsobovať alebo spätne analyzovať obsah

https://www.vodoodporna-torba.eu
alebo ich časti; podvodné vytváranie užívateľských ID a hesiel; použitie akejkoľvek aplikácie na úpravu alebo indexovanie ktorejkoľvek alebo všetkých z nich

https://www.vodoodporna-torba.eu
.

12.5. Názov

https://www.vodoodporna-torba.eu
ije chránený autorským právom a nesmie byť použitý s výnimkou písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

12.6. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade neoprávneného použitia zodpovedá Poskytovateľ služby za škody. Výška pokuty je 200 EUR brutto za obrázok a 60 EUR brutto za slovo. V prípade porušenia autorských práv sa uplatňuje notárske osvedčenie Poskytovateľa služby a tieto náklady sa prenášajú aj na používateľa, ktorý práva porušuje.
zákazníka.

Vyhlásenie o odstúpení

(vyplňte a vráťte len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát: Walking Sage Kft.,

2030 Érd, Festő u. 86.,

info@walkingsage.hu,

+36-70-507-4440

 

Dolu podpísaný vyhlasuje, že odstúpil od predaja tohto tovaru:

 

 

Dátum objednávky / prijatia:

 

 

Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

 

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba písomne):

 

 

Dátum:

Informácie o správe údajov
ÚVOD

Walking Sage Kft. (2030 Érd, Festő u. 86., daňové číslo: 24247757-2-13, číslo spoločnosti: 13-09-161726), (ďalej len: Poskytovateľ služieb, Spracovateľ údajov) sa riadi nasledujúcimi zásadami.
Nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov sú poskytované v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie údajov na nasledujúcich webových stránkach:

https://www.vodoodporna-torba.eu

Tieto zásady ochrany osobných údajov nájdete na: https://www.vodoodporna-torba.eu/shop_help.php?tab=privacy_policy
Úpravy Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť, keď sa objavia na webovej stránke vyššie.

SPRÁVCA ÚDAJOV A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Názov: Walking Sage Kft.
Sídlo: 2030 Érd, Festő u. 86.
E-mail: info@walkingsage.hu
Telefón: +36-70-507-4440

DEFINÍCIE

1. „osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľné fyzickou osobou, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä na základe jedného alebo viacerých faktorov, ako je meno, číslo, pozícia, online identifikácia alebo fyzická, fyziologická, genetická, intelektuálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita identifikovanej fyzickej osoby ;

2. „správa údajov“: súhrn všetkých operácií alebo operácií vykonávaných automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom s osobnými údajmi alebo súbormi údajov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, označovanie, ukladanie, upravovanie alebo upravovanie, dopytovanie, kontrola , používanie, oznamovanie, distribúcia alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo prepájanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia osobných údajov;

3. „prevádzkovateľ údajov“: každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý určuje účely a prostriedky nakladania s osobnými údajmi jednotlivo alebo s inými osobami, pričom účely a prostriedky spracúvania údajov sú definované v EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni. právo, prevádzkovateľa údajov alebo konkrétne aspekty určenia prevádzkovateľa údajov môžu byť definované aj právom EÚ alebo vnútroštátnym právom;

4. „spracovateľ údajov“: každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spravuje osobné údaje v mene prevádzkovateľa údajov;

5. „príjemca“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, s ktorým alebo s ktorým sa osobné údaje oznamujú, bez ohľadu na to, či je alebo nie je treťou stranou. Verejné orgány, ktoré majú prístup k osobným údajom pri individuálnom vyšetrovaní v súlade s právom EÚ alebo vnútroštátnym právom, sa nepovažujú za príjemcov; správa týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi správy údajov;

6. „dotknutý prispievateľ“: dobrovoľné, konkrétne a vhodné informované a výslovné vyhlásenie vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje vyhlásenie alebo potvrdenie prostredníctvom neúmyselného aktu potvrdenia, že súhlasila s spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

7. „incident ochrany údajov“: porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k prenášaným, uchovávaným alebo iným spôsobom spracúvaným osobným údajom.

Zásady správy osobných údajov

Osobné údaje:

1. musí sa s nimi zaobchádzať zákonne a spravodlivo a musia byť pre dotknutú osobu transparentné („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

2. sú zhromažďované na špecifikované, jasné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi; v súlade s článkom 89 ods. 1 žiadne ďalšie spracúvanie údajov („konečné použitie“) na účely archivácie vo verejnom záujme na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, ktoré sa považuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom;

3. musia byť vhodné a relevantné pre účely správy údajov a mali by byť obmedzené na potrebu („ukladanie údajov“);

4. musia byť presné av prípade potreby aktuálne; musia byť prijaté všetky primerané opatrenia na opravu alebo opravu nepresných osobných údajov na účely správy údajov („presnosť“);

5. musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len na čas potrebný na spravovanie osobných údajov; k uchovávaniu osobných údajov môže dôjsť len vtedy, ak sa osobné údaje spracúvajú v súlade s článkom 89 ods. organizačné opatrenia na ochranu ich slobôd („obmedzené skladovanie“);

6. sa spravujú tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávnenou, nezákonnou, neúmyselnou, stratou alebo zničením údajov („integrita a dôvernosť“) prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Správca údajov je zodpovedný za vyššie uvedené a musí byť schopný preukázať súlad („zodpovednosť“).

Správca údajov vyhlasuje, že správa údajov sa vykonáva v súlade so zásadami uvedenými v tejto časti.

Správa údajov súvisiacich s prevádzkou internetového obchodu/používaním služby

1. Fakt zberu údajov, rozsah spravovaných údajov a cieľ správy údajov:

 

Osobné údaje Cieľ správy údajov Právny základ
Používateľské meno Identifikácia, umožnenie registrácie. Článok 6 (1) (b) GDPR a 13 / A. (3) Zákona o elektronickom obchode.
Heslo Slúži na bezpečný prístup k používateľskému účtu.
Meno a priezvisko Je potrebné, aby ste kontaktovali, nakupovali a vystavovali riadnu faktúru.
Emailová adresa Je to potrebné pre kontakt.
Telefón Je to nevyhnutné pre kontakt a efektívnejšie spárovanie problémov s fakturáciou alebo dopravou.
Fakturačné meno a adresa Vystavenie riadnej faktúry, vznik zmluvy, definovanie, úprava, plnenie zmluvy, vyúčtovanie poplatkov z nej vyplývajúcich a vymáhanie súvisiacich pohľadávok. § 6 ods. 1 písm. c) a § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve
Názov a adresa doručenia Umožnenie doručenia domov. Článok 6 (1) (b) GDPR a 13 / A. (3) Zákona o elektronickom obchode.

Dátum nákupu / registrácie.

Plnenie technickej prevádzky.
IP adresa v čase nákupu/registrácie. Plnenie technickej prevádzky.

Nie je potrebné, aby používateľské meno ani e-mailová adresa obsahovali akékoľvek osobné údaje.

2. Okruh zákazníkov: Každý, kto sa zaregistroval/nakúpil na webovej stránke.

3. Trvanie spracovania údajov, lehota na vymazanie údajov: Ak je splnená jedna z podmienok uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR, dotknutá osoba naďalej žiada o zrušenie. Akékoľvek vymazanie akýchkoľvek osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou bude dotknutej osobe oznámené elektronicky v súlade s článkom 19 GDPR. Ak sa žiadosť dotknutej osoby o zrušenie vzťahuje aj na ním uvedenú e-mailovú adresu, správca údajov po upozornení vymaže aj e-mailovú adresu. Okrem účtovných dokladov sa tieto údaje podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve musia uchovávať osem rokov.

Účtovný doklad (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a účtovných záznamov), ktorý priamo a nepriamo preukazuje účtovníctvo, musí byť uchovávaný v čitateľnej forme najmenej 8 rokov a je možné ho vyhľadať odkazom na účtovné záznamy.

4. Možné osoby pracujúce ako Správcovia údajov, ktoré majú právo poznať údaje, príjemcovia osobných údajov: S osobnými údajmi môžu nakladať pracovníci predaja a marketingu Správcu pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad.

5. Práva dotknutých osôb zapojených do správy údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
dotknutá osoba má právo na uchovávanie údajov a súhlas kedykoľvek odvolať.

6. Iniciovať, vymazať, upraviť alebo obmedziť prístup k osobným údajom, prenosnosť údajov a vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Poštou na adresu: 2030 Érd, Festő u. 86.
Prostredníctvom e-mailu: info@walkingsage.hu
Telefonicky: +36-70-507-4440

7. Právny základ pre správu údajov:

7.1. článok 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR,

7.2. V súlade so zákonom CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (ďalej len zákon o elektronickom obchode) 13 / A. ods.

Poskytovateľ služby môže spravovať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby za účelom poskytovania služby. Poskytovateľ služby v prípade, že ostatné podmienky sú totožné, zvolí a v každom prípade bude prevádzkovať nástroje používané pri poskytovaní služby informačnej spoločnosti tak, že osobné údaje budú spracúvané len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na účely službu, v tomto prípade však len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

7.3. § 6 ods. 1 písm. c) v prípade faktúry v súlade s účtovnými predpismi.

7.4. V prípade nároku vyplývajúceho zo zmluvy zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6:21. § 5 rokov.

6:22. § [Obmedzenie]

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nároky sa premlčujú za päť rokov.

(2) Premlčacia doba začína plynúť splatnosťou pohľadávky.

(3) Dohoda o zmene premlčacej doby musí mať písomnú formu.

(4) Premlčacia doba je neplatná.

8. Prosím o radu

že na plnenie zmluvy a na predloženie ponuky je potrebná správa údajov.
Je potrebné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli splniť vašu objednávku.
Neposkytnutie údajov bude znamenať, že vašu objednávku nebudeme môcť spracovať.

Newsletter, činnosť DM

1. According to § 6 of Act XLVIII of 2008 on the fundamental conditions of economic advertising activity the Customer may give consent in advance to the Service Provider for sending him/her advertisements and other consignments via the addresses given at registration.

2. Furthermore, the Customer may give consent to the Service Provider for managing the personal data for sending advertisements bearing in mind the regulations of the present guide.

3. The Service Provider shall send no unwanted advertisements and the Customer has the option to unsubscribe to the sending of advertisements without any limitations and without having to provide justification. In such case, the Service Provider shall delete all information – required for sending the messages – from the register and send no further offers. Customer can unsubscribe from receiving advertisements by clicking on the link in the message.

4. The fact of data collection, range of managed data and the aim of data management:

 

Osobné údaje Cieľ správy údajov Právny základ
Meno, e-mailová adresa. Identifikácia, prihlásenie na odber noviniek.

Súhlas dotknutej osoby,

Článok 6 ods. 1 písm.

§ 6 ods. 5 zákona XLVIII. O základných podmienkach a určitých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti.

Dátum predplatného Plnenie technickej prevádzky.

IP adresa v čase predplatného

Plnenie technickej prevádzky.

 

5. Zainteresované strany: Všetky zúčastnené strany, ktoré odoberajú newsletter.

6. Cieľ zberu údajov: zasielanie elektronických správ (e-mail, textová správa, push notifikácia) s reklamou Zákazníkovi s informáciami o aktuálnych produktoch, zľavách, nových funkciách a pod.

7. Doba správy údajov a lehota na vymazanie údajov: do odvolania súhlasu, t. j. odhlásenia sa z odberu noviniek.

8. Potenciálni správcovia údajov oprávnení poznať údaje, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu pri rešpektovaní vyššie uvedených zásad spravovať pracovníci predaja a marketingu správcu údajov.

9. Práva dotknutých osôb zapojených do správy údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
môže tiež namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov
dotknutá osoba má právo na uchovávanie údajov a súhlas kedykoľvek odvolať.

10. Iniciovať, vymazať, upraviť alebo obmedziť prístup k osobným údajom, prenosnosť údajov a vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Poštou na adresu: 2030 Érd, Festő u. 86.
Prostredníctvom e-mailu: info@walkingsage.hu
Telefonicky: +36-70-507-4440

11. Používatelia sa môžu kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.

12. Informujeme vás

že

• Správa údajov je založená na vašom súhlase.

• Musíte poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli odpovedať na správu.

• Neposkytnutie údajov má za následok, že nebude možné dokončiť vašu žiadosť.

• Informujeme vás, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na zrušenie odberu.

• Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť správy údajov o predbežnom odvolaní na základe súhlasu.